Absolutoriom dla Burmistrza Choroszczy

22 czerwca 2017 roku podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński uzyskał absolutorium Rady Miejskiej w Choroszczy. Jest to trzecie absolutorium udzielone włodarzowi gminy Choroszcz, jednak drugie za osobiste zarządzanie gminą i jej majątkiem.

Radna Miejska w Choroszczy nad absolutorium procedowała po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Oprócz części finansowej, Burmistrz Choroszczy przedstawił na prezentacji najważniejsze inwestycje drogowe, wodociągowo-kanalizacyjne, oświatowe, a także te związane z rekreacją, kulturą i sportem, bezpieczeństwem, a także edukacją w zakresie ochrony środowiska w gminie Choroszcz, zrealizowane w ostatnim roku.

Udzielenie burmistrzowi absolutorium oznacza, iż radni potwierdzają prawidłowość działania tego organu wykonawczego pod względem finansowym, w określonym przedziale czasu. Jest to komunikat o braku zastrzeżeń wobec prowadzonej przez niego gospodarki finansowej, a także swoisty mandat do kontynuowania przyjętej strategii działania i zaplanowanych zadań na przyszłość. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński uzyskał absolutorium już po raz trzeci, bez żadnych głosów przeciw. Taki wynik oznacza, że prowadzona polityka rozwoju gminy Choroszcz jest aprobowana, także przez osoby czy środowiska niekiedy polemizujące z nią. Widać, że od 2015 roku gmina Choroszcz idzie w dobrym kierunku, a miejscowe społeczeństwo to akceptuje. Zadowolenia z takiej sytuacji nie kryje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński:

„Nie ukrywam swojej radości z otrzymanego absolutorium – przyznaje Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński. – W zasadzie jest to już trzecie udzielone mi absolutorium w obecnej kadencji, ale drugie, które faktycznie podsumowuje moją osobistą pracę dla gminy Choroszcz. Od 2015 roku bowiem w pełni odpowiadam za zrealizowany budżet. A z tegorocznego wyniku, zarówno z wyników finansowych, jak i ze zrealizowanych w gminie inwestycji, oraz z pozytywnej oceny mojej pracy przez radnych, naprawdę się cieszę. Postrzegam decyzję radnych, którzy są przecież przedstawicielami całej choroskiej społeczności, jako jasny sygnał akceptujący przyjętą przez nas strategię zarządzania gminą – przyznaje burmistrz. 2016 rok był kolejnym rokiem, w którym zwiększyliśmy dochody gminy – o ponad 10 mln. Zwiększyły się też wydatki, ale widać na co są przeznaczane – mieszkańcy mogą się o tym przekonać każdego dnia. Poza tym widać, że rozwój naszej gminy wyraźnie przyspiesza – dodaje Burmistrz Wardziński. Realizujemy nowe inwestycje: te drogowe, wdrażane początkowo w mniejszych miejscowościach, na mniejszych docinkach, ale powoli wkraczamy na szersze obszary. Ponadto widać także przedsięwzięcia o większym rozmachu finansowym – jak np. inwestycja za kwotę ok. 30 mln zł dotycząca sieci wodno-kanalizacyjnej – tłumaczy Burmistrz. Nie zapominamy też o potrzebach opiekuńczych, sportowych, kulturalnych czy rekreacyjnych naszych mieszkańców. Wspieramy bezpieczeństwo i profesjonalną pracę naszych strażaków-ochotników – to są te mniejsze, bieżące, ale równie ważne ułatwienia jakie staramy się wprowadzać. Nie ustaję w pracy – dodaje na zakończenie Burmistrz Wardziński. – Już niedługo kolejne nasze pomysły będą wdrażane i gmina Choroszcz będzie sukcesywnie i konsekwentnie zmieniała swoje oblicze. By w pełni wykorzystać swoją szansę na rozwój”.

Gratulujemy Burmistrzowi Chroszczy Robertowi Wardzińskiemu otrzymania absolutorium. Czekamy na kolejne nowe inwestycje i inicjatywy w gminie Choroszcz.

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments