Budżet Obywatelski 2019 – znamy wyniki!

26 września br. Komisja weryfikująca głosowanie dotyczące projektów planowanych do realizacji w Choroszczy w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, ogłosiła wyniki. Triumfują strażacy i sportowcy!
Głosowanie nad projektami inwestycyjnymi zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz w 2019 roku odbywało się w dniach 3-17 września 2018r. Mieszkańcy mogli oddać głos maksymalnie na 1 projekt, spośród trzech zgłoszonych do konsultacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 roku w Choroszczy będą realizowane projekty inwestycyjne na łączną sumę 150 tys. zł.
W głosowaniu wzięło udział 421 osób, z czego część propozycji wpłynęła do Urzędu w sposób elektroniczny (głosowanie elektroniczne zostało wprowadzone w Choroszczy w 2018 roku). Spośród 406 ważnych głosów, aż 229 padło na projekt nr 2 – „Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej”; przewidywany koszt realizacji projektu to ok. 40 tys. zł. Z kolei 103 głosy, plasując inwestycję na 2. miejscu, padło na projekt nr 3, pn. „Stadion Miejski w Choroszczy”, którego realizacja szacowana jest na 64 tys. zł.
Protokół z prac Komisji jest dostępny TUTAJ.
Przypomnijmy, czego dotyczą wnioskowane realizacje:
DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JEDNOSTKĄ WSPIERAJĄCĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo-gospodarczym OSP, dodatkowo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymianę starej, wadliwe działającej bramy na funkcjonalną bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części ogrodzenia.
Celem wykonania instalacji antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy jest poprawa stanu zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojazdów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo dużych nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby możliwe w krótkim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na ograniczenie możliwości profesjonalnego działania jednostki OSP, funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy, zarówno w zakresie warunków sprawnego działania OSP, jak też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, korzystających z pomieszczeń świetlicy OSP. Wykonanie funkcyjnej bramy przesuwnej z kolei zapewni sprawny i bezpieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo do działań ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samochodów OSP, ma szczególne znaczenie. Koszt: 40 000 zł. Wnioskodawca: Tadeusz Lewkowicz.

STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY
W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego, którego zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie zadaszenia trybun.
Jest to kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość korzystania z obiektu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń sportowych niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Koszt: 64 000 zł. Wnioskujący: Wojciech Jastrzębski.

Inwestycją, która została zgłoszona do konsultacji, jednak otrzymała 74 głosy, był projekt nr 1 pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy”.
W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy przy ul. R. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na w/w działce oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione elementy zabawowo-sprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki oraz kosze na śmieci.
Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich integracji. Na osiedlu Jana Pawła II nie ma obecnie infrastruktury tego typu i istnieje konieczność stworzenia miejsca zapewniającego dzieciom i młodzieży możliwość kreatywnej zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać do aktywnej rekreacji, a uporządkowany i zagospodarowany teren będzie znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności lokalnej. Koszt: 75 000 zł. Wnioskodawca: Barbara Kulesza.

Wszystkim mieszkańcom Choroszczy biorącym udział w głosowaniu na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok serdecznie dziękujemy za obywatelską aktywność. Projektom, które zdobyły uznanie oraz ich wnioskodawcom, serdecznie gratulujemy. Liczymy na to, że w następnych latach takich podobnych i potrzebnych inwestycji w gminie Choroszcz nie zbraknie, a miasto i gmina będą nadal rozwijać się w sposób partycypacyjny.

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments