Burmistrz zaprasza do udziału w projekcie: „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych”

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik u dołu strony lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie w terminie od 26.02.2018 – 23.03.2018 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Szczegółowe warunki naboru określa Uchwała Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków na zadania służące ochronie powietrza:

  • Wnioskodawcy posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
  • Wnioskodawcy zamieszkują daną nieruchomość i jednocześnie są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków.
  • Pod adresem nieruchomości, w której ma zostać zainstalowane ekologiczne źródło ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  • Właściciel/właściciele nieruchomości nie mogą posiadać zaległości w zapłacie podatków i innych opłat lokalnych wobec Gminy Wasilków.
  • Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł.

w 2018 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 150 tys. zł. oraz planuje powtórzyć działanie w roku 2019.
Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane przez Burmistrza Wasilkowa, według poniższych kryteriów.
W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Lp. Kryterium oceny Ilość punktów
1 Rodzaj zmodernizowanej kotłowni na:

– kocioł gazowy – 25 pkt

– pompa ciepła – 25 pkt

– piec elektryczny – 25 pkt

– kocioł olejowy – 20 pkt

– kocioł na biomasę – 15 pkt

– kocioł na ekogroszek – 10 pkt

10 – 25
2 Budynek jest zamieszkały przez osobę niepełnosprawną  (potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lub innym stosownym dokumentem) w stopniu:

– znacznym  – 15 pkt

– umiarkowanym – 10 pkt

– lekkim – 5 pkt

5 – 15
3 Nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji Gminy Wasilków zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/290/17 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wasilków na lata 2017 – 2023 z póź. zm. 30
4 Nieruchomość nie znajduje się na liście budynków zakwalifikowanych do wsparcia w ramach programu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Wasilków” 15
5 Wnioskodawca posiada „Kartę Dużej Rodziny”

 

10

Załączniki znajdują się na stronie wasilkow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments