Dotacje na opiekę nad chorymi i aktywizację ludzi w trudnej sytuacji

Zarząd Województwa na posiedzeniu 28 kwietnia przyznał 2,5 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na sześć projektów złożonych w ramach Lokalnych Grup Działania przez gminy: Kolno, Drohiczyn, Michałowo, Narewkę i gminę Czyże. Dotacje zostaną przeznaczone na aktywizację i integrację mieszkańców, wsparcie rodzin oraz pomoc dla ludzi biednych i schorowanych w dziennych domach opieki.

Gmina Kolno, z LGD Kraina Mlekiem Płynąca, zrealizuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej projekt, którego celem jest zaktywizowanie 15 osób i ich rodzin oraz osób z ich otoczenia zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, które są wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy skorzystają ze wsparcia psychologa, doradców zawodowych, wezmą udział w warsztatach na temat wypracowywania pozytywnych postaw, radzenia sobie na rynku pracy, w warsztatach aktywizacyjnych – rozwoju osobistego, autoprezentacji oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych. Czekają ich również kursy zawodowe: na opiekuna środowiskowego, pracownika budowlanego czy na prawo jazdy. Uczestnicy skorzystają również z zasiłków w ramach tego projektu. Jego wartość to 329 tys. zł, a dofinansowanie 296 tys. zł.

Gmina Drohiczyn (LGD Tygiel Doliny Bugu) z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej jako partnerem projektu i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drohiczynie jako realizatorem skupią się na aktywizacji mieszkańców sołectw gminy Drohiczyn ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zostanie dla nich zorganizowanych wiele wydarzeń i zajęć, których celem będzie właśnie aktywizacja i integracja, jak np.: spotkania dla społeczności lokalnych, warsztaty plastyczne i rękodzieła, zajęcia muzyczno- śpiewacze, trening pamięci i umysłu, spotkania z dietetykiem. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 105 tys. zł, a dofinansowanie 100 tys. zł.

Gmina Michałowo, z LGD Puszcza Knyszyńska, zrealizuje aż dwa projekty. Pierwszy zakłada wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty czterech świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki), drugi: trzech świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola). Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież z ubogich rodzin z problemami, a także ich rodzice, mający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Na miejscu znajdą opiekę specjalistów. Będą tam również prowadzone różne zajęcia dodatkowe, np. z języków obcych, plastyczne, przyrodnicze, muzyczne, informatyczne, nauka gry w szachy. Koszt tych projektów wynosi 888 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP to 826 tys. zł.

Dofinansowanie na dzisiejszym posiedzeniu otrzymały również dwa projekty LGD Puszcza Białowieska. Pierwszy zrealizuje gmina Narewka wraz ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (partner) i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Narewce (realizator). Jest skierowany do 20 mieszkańców z terenu gminy Narewka zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych z niepełnosprawnością, poprzez realizację usług opiekuńczo-aktywizujących i innych form wsparcia doraźnego, świadczonych w Dziennym Domu Pomocy w Lewkowie Starym. Są to m.in.: podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty biblioteczne, terapii ruchowej. Jego realizacja będzie kosztowała 467 tys. zł, a dofinasowanie z RPOWP pokryje 425 tys. zł.

Natomiast drugi projekt wykona gmina Czyże, również ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (partner) i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czyżach (realizator). Opieką obejmie 12 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby starsze z niepełnosprawnością. Znajdą one pomoc w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie. Podopieczni mogą liczyć na: usługi opiekuńczo-społeczne, zasiłki, wyżywienie i transport, udział w warsztatach aktywizujących, terapii ruchowej, pomoc psychologa, fizjoterapeuty. Wartość tej inicjatywy wynosi 428 tys. zł, dotacja 406 tys. zł.

Nabory te zostały ogłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments