Gmina Choroszcz otwiera Żłobek Samorządowy

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Gmina Choroszcz planuje na swoim terenie utworzenie żłobka i objęcie całoroczną opieką dzieci najmłodszych – do lat 3. Żłobek ma ruszyć od listopada 2016 r.

Utworzenie i funkcjonowanie Żłobka Samorządowego realizowane jest w Choroszczy przy wsparciu finansowym Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (art. 62 ustawy z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. z 2013 r. poz. 1457).

Gmina Choroszcz, na utworzenie żłobka otrzymała wsparcie finansowe z Programu „MALUCH” w 2016 r., modułu 1 (Utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania) w łącznej kwocie 201 368,00 zł. W tym środki przeznaczone na adaptację pomieszczeń wynoszą 177 368,00 zł, natomiast środki na funkcjonowanie żłobka to 24 000,00 zł. Wkład własny Gminy Choroszcz na adaptację pomieszczeń oraz na funkcjonowanie placówki wynosi 257 113,00 zł.

Żłobek zostanie zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego 1, w odrębnym skrzydle, w którym nie odbywają się zajęcia szkolne, z odrębnym wejściem. Pomieszczenia zaadaptowane na potrzeby żłobka to powierzchnia 96 m2. Lokal będzie posiadał:

– 2 sale pobytu dzieci o powierzchni 65 m2 – w tym bawialnię i wielofunkcyjną sypialnię;

– kuchnię;

– punkt przyjęcia posiłków;

– 2 łazienki: dziecięcą (wyposażoną w centralną regulację mieszania ciepłej wody o temp. ~40ºC i punkt do przewijania dzieci), oraz łazienkę personelu;

– szatnię;

– pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków czystości.

 

Opieka na dziećmi będzie świadczona odpłatnie i obejmować będzie 15 dzieci. Odbywać się będzie przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00. Żłobek Samorządowy w Choroszczy będzie czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, przerwy wakacyjnej. Żłobek będzie zapewniał profesjonalną opiekę nad jedną różnowiekową (do 3 lat) grupą dzieci. Żłobek przewiduje wszechstronny rozwój dzieci poprzez dostarczenie bodźców niezbędnych do prawidłowego rozwoju wszelkich sfer i zmysłów. W pracy z dziećmi zostaną wykorzystane metody aktywne, pedagogika zabawy. Przewiduje się organizację następujących zajęć:

– zajęcia rytmiczno-muzyczne,

– tańce integracyjne,

– przyśpiewki oraz pląse oparte na powtarzalności słów i gestów,

– zajęcia plastyczne,

– zajęcia ruchowe z wykorzystaniem min. chusty animacyjnej, tunelu animacyjnego, czy też klocków piankowych, jak również wspomagające rozwój psychoruchowy, gry i zabawy ruchowe sprzyjające rozwojowi, koncentracji i spostrzegawczości,

– czytanie bajek rozbudzające wyobraźnię i rozwijające koncentrację,

– zajęcia z logopedą.

 

W Żłobku Samorządowym w Choroszczy będzie zapewnione całodzienne wyżywienie w formie cateringu (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek), wydawanych z przystosowanej do tego celu kuchni (punkt przyjęcia cateringu, rozdzielnia posiłków), wyposażonej w niezbędny sprzęt. Do opieki nad dziećmi zatrudnione zostaną 3 opiekunki w systemie poniedziałek-piątek (jedna z nich pełnić będzie zarazem funkcję dyrektora placówki). Średnio na 1 opiekunkę będzie przypadać 5 dzieci. W zależności od potrzeb dzieci, w żłobku dostępne będą też: logopeda, nauczyciel rytmiki, a także personel wspomagający: pielęgniarka, konserwator, a także osoba sprzątająca.

Gmina Choroszcz, na utworzenie żłobka otrzymała wsparcie finansowe z Programu „MALUCH” w 2016 r., modułu 1 (Utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania) w łącznej kwocie 189 023,00 zł (45% wartości inwestycji). Wkład własny Gminy Choroszcz na adaptację pomieszczeń oraz na funkcjonowanie placówki wynosi 219 215,41 zł. Całość inwestycji wynosi 418 587,65zł.

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments