Instalacja kultury: Raport z diagnozy potrzeb kulturalnych gminy Choroszcz

W ramach działania "Instalacja kultury" w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przeprowadziło diagnozę społeczności lokalnej pod kątem potrzeb kulturalnych.

Jej koordynatorką i autorką jest pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu z diagnozy. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia diagnozy: Burmistrzowi Choroszczy i pracownikom Urzędu Miejskiego w Choroszczy, sołtysom którzy gościli nas w swoich świetlicach, radnym Rady Miejskiej, którzy uczestniczyli w spotkaniach i wszystkim, którzy podzielili się swoją opinią na temat stanu lokalnej kultury. Podziękowania kierujemy w stronę Zespołu Szkół w Choroszczy – pani dyrektor Danucie Małyszko oraz pani Annie Kozłowskiej i gimnazjalistom, którzy wzięli udział w spacerze diagnostycznym. Dziękujemy wolontariuszom, którzy włączyli się w akcję. Za wsparcie podziękowania należą sie animatorce z ramienia NCK – pani Agnieszce Olender. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych wsi odbywały się w świetlicach wiejskich. Przychodziło na nie zazwyczaj kilka, kilkanaście osób, z którymi rozmawialiśmy na temat ich potrzeb kulturalnych, marzeń, a także potencjałów kulturotwórczych. Spotkania przebiegały zwykle w przyjaznej atmosferze. Kolejnym działaniem był Instalator Kultury. Była to akcja diagnostyczna, w ramach której zadaliśmy pytanie o to, co mieszkańcy chcieliby robić w Centrum Kultury. Wachlarz odpowiedzi był bardzo szeroki, co świadczy o tym, że kultura w Choroszczy jest potrzebna! Pracownicy M-GCKiS rozmawiali o Centrum Kultury marzeń. Nad silnymi i mocnymi stronami instytucji oraz szansami i zagrożeniami debatowali społeczni aktywiści. Każde spotkanie było owocne, dało szeroką wiedzę na temat stanu kultury w M-GCKiS. Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem diagnostycznym, który publikujemy obok, w oddzielnej informacji. 

źródło: Karolina Gołębiowska, M-GCKiS w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments