Kształcenie zawodowe młodzieży – podpisano umowy na ponad 5,5 mln zł

Szkolenia i staże zawodowe, stypendia dla szczególnie uzdolnionych, wyjazdy edukacyjne, obozy naukowe dla uczniów, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli – w czwartek (4.06) marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś podpisali kolejne umowy na dofinansowanie projektów dostosowujących naukę do potrzeb rynku pracy.

Beneficjenci – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Fundacja Science Point i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży – otrzymają łącznie ponad 5,5 mln zł dotacji.  Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020.

– Cieszę się, że dzięki podpisanym dziś umowom ponad 5,5 mln zł z funduszy europejskich trafi do kolejnych szkół w naszym regionie. Pieniądze te pozwolą na zwiększenie kompetencji 285 uczniów i 26 nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych w Łomży, Szczuczynie i Sejnach. Dzięki nim będzie można zorganizować dodatkowe zajęcia, kursy i szkolenia, a także staże u pracodawców – podkreślał  marszałek Artur Kosicki – To bardzo ważne, aby nasza młodzież była odpowiednio przygotowana do podjęcia zatrudnienia. A firmy z województwa podlaskiego miały dobrze przygotowanych pracowników, których umiejętności odpowiadają potrzebom rynku pracy – dodał.

W spotkaniu podczas którego podpisano umowy m.in. na projekty skierowane do uczniów szkoły powiatu grajewskiego uczestniczyli też Waldemar Remfeld, Starosta Grajewski i Wanda Mieczkowska, radna wojewódzka m.in. z terenu powiatu grajewskiego.

 

Fundacja Science Point w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Gospodarczego i Powiatem Grajewskim dotację wykorzysta na projekt skierowany do 55 uczniów klas o kierunkach: technik pojazdów samochodowych oraz technik logistyk oraz do 13 nauczycieli tych kierunków w Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Będą oni realizowali program rozwojowy, obejmujący m.in.: kursy zawodowe i staże, pomoc stypendialną. W ramach projektu zostaną również doposażone pracownie zawodowe. Projekt wart jest 1,8 mln zł, a dotacja wyniesie 1,7 mln zł.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w partnerstwie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zrealizuje projekt na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach. Zostanie nim objętych 170 uczniów i ośmiu nauczycieli.  W ramach projektu zostaną zmodernizowane i doposażone szkolne pracownie zawodowe. Podniesie to jakość kształcenia zawodowego m.in. na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych. Zorganizowane zostaną m.in. koła naukowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne i zajęcia na uczelniach wyższych, kursy i szkolenia, staże u pracodawców.
Szkolenia, kursy i staże zawodowe obejmą również nauczycieli kształcenia zawodowego.
Całkowity koszt projektu to blisko 2 mln zł – dofinansowanie wynosi prawie 1,9 mln zł.

Natomiast Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zrealizuje projekt skierowany do 60 uczniów klas I-IV na kierunku technik informatyk, kształcących się w Akademickiej Szkole Ponadgimnazjalnej w Łomży oraz do pięciu nauczycieli tej szkoły. Uczniowie wezmą udział w warsztatach zawodowych, stażach, spotkaniach z przedsiębiorcami, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kursach przygotowujących na studia, a ci najzdolniejsi otrzymają stypendia i pojadą na obóz naukowy. Szkolenia obejmą również nauczycieli. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie szkolne.
Koszt przedsięwzięcia sięga blisko 2 mln zł, dotacja – 1,9 mln zł.

 

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Fundacja Science Point i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. W tym rozdaniu dotację otrzymało 14 projektów na łączną kwotę prawie  24 mln. zł.

Natomiast pula pieniędzy w konkursie ogółem to 51,5 mln zł.  Obecnie trwają negocjacje ośmiu projektów z drugiej części konkursu i ocena 48 wniosków złożonych w części trzeciej.

 

Aneta Kursa / UMWP

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments