Lokalna Strategia Rozwoju wybrana do realizacji!

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju rozpoczęły się już na początku 2015 r., ale to zawarta w sierpniu 2015 r. umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” umożliwiła Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski organizowanie spotkań, konsultacji oraz utrzymanie zatrudnienia w biurze LGD. Powyższe przedsięwzięcia miały na celu realizację tzw. Planu włączenia społeczności lokalnej, który miał zaowocować opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

29 grudnia 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski złożyło, w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na wybór LSR, wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wraz z niezbędną dokumentacją (w tym LSR).

27 kwietnia 2016 r. po wnikliwej ocenie dokumentów, dokonanej przez Komisję do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020 (RPO WP 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). Przygotowana przez nasze Stowarzyszenie LSR znalazła się wśród 13 ocenionych i wybranych strategii a otrzymała 225 punktów na 245 możliwych (co daje 4 wynik w Województwie podlaskim).

Kolejnym krokiem do wdrażania LSR będzie podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które jest planowane na dzień 17 maja 2016 r. Dopiero po podpisaniu umowy LGD Szlak Tatarski będzie miało możliwość ogłaszania pierwszych konkursów.

Budżet przewidziany w Lokalnej Strategii Rozwoju kształtuje się następująco:

– na realizację LSR: 6 000 000,00 zł  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– na realizację LSR: 10 214 784,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w tym: 5 624 537,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i 4 590 249,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),

– na realizację projektów współpracy 120 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

– na wsparcie funkcjonowania LGD 2 450 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Szczegóły dotyczące ogłaszanych konkursów będą pojawiały się na stronie internetowej Stowarzyszenia. Tym samym LGD Szlak Tatarski życzy mieszkańcom gmin członkowskich wielu pomysłów na ciekawe projekty i liczymy na skuteczne wykorzystanie pozyskanych środków.

źródło tekstu: LGD "Szlak Tatarski"

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments