Michałowo chce wybudować Centrum Pokazowe OZE i stara się o środki unijne

Na ostatniej, 19 maja sesji Rady Miejskiej Michałowa burmistrz Marek Nazarko przedstawił cztery propozycje Gminy Michałowo przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju województwa podlaskiego. Pierwszą z nich jest Centrum Pokazowe OZE.

– Projekty te to kontynuacja działań, które nasz samorząd poczynił już wcześniej, a teraz stwarzają się dodatkowe możliwości na pozyskanie środków finansowych, które pozwoliłyby nam wejść w kolejny etap, na wyższy poziom – uzasadniał burmistrz Marek Nazarko.

Partnerem przedsięwzięcia Centrum Pokazowe OZE jest Klaster Energii w Michałowie, w skład którego wchodzą: EnergyRegion, gminy – Michałowo, Tykocin, Gródek, Zabłudów, DPS „Jawor” w Jałówce, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie.

Biogazownia już dostarcza ciepło do szkoły podstawowej, krytej pływalni oraz budynków administracji samorządowej na terenie całego Michałowa, w przyszłości będzie dostarczała ciepło do domów mieszkalnych.

– Już przyjeżdżają do nas oglądać biogazownię i jak z niej korzystamy, kolejnym więc etapem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju będzie budowa trzech pokazowych, pasywnych obiektów o funkcji: Przedszkola z placem edukacyjnym EKO-OZE, Centrum Aktywności Lokalnej – inkubatora przedsiębiorczości i Centrum wystawienniczo-konferencyjnego – wyjaśnił burmistrz Nazarko.

Przedsięwzięcie ma służyć całemu regionowi ze względu na funkcje jakie będą pełnić budynki oraz działania jakie będę prowadzone w ramach wytworzonej infrastruktury. Samowystarczalne energetycznie budynki będą pełniły funkcję rozwiązań pokazowych – modelowego zastosowania technologii eko w budownictwie użyteczności publicznej.

Dodatkowo profil prowadzonej w tych budynkach działalności oraz w ich otoczeniu będzie nawiązywał tematycznie do odnawialnych źródeł energii, technologii pasywnych czy edukacji ekologicznej.

Budowa pasywnego budynku o funkcji przedszkola wraz z placem edukacyjnym pozwoli oprócz realizacji celów związanych z ochroną środowiska i edukacji ekologicznej na zaspokojenie potrzeb edukacji podstawowej poprzez utworzenie siedmiu oddziałów (każdy po 25 miejsc) – przedszkolnych. W sumie w placówce znajdzie opiekę 175 dzieci.

Budynek został tak zaprojektowany, aby spełniał normy budynku pasywnego, certyfikowanego z wykorzystaniem technologii OZE. Na parterze budynku znajdować się będą sale dydaktyczne oraz infrastruktura towarzysząca, natomiast na pierwszym piętrze utworzona zostanie sala rekreacyjna oraz sala multimedialna. Sala ta będzie również pełniła funkcję sali dydaktycznej związanej z edukacją ekologiczną. Budynek będzie wyposażony w monitory pokazujące efekty ekologicznie dzięki zastosowaniu zeroemisyjnych technologii. Wokół budynku znajdować się będzie plac edukacyjny wyposażony w specjalnie zaprojektowane innowacyjne, interaktywne instalacje tematycznie przyporządkowane do poszczególnych tematów związanych z ochroną środowiska.

W Centrum Aktywności Lokalnej przedsiębiorcy z terenu całego województwa będą mogli prowadzić swoje działalności gospodarcze. Obecnie na ternie województwa podlaskiego znajduje się jedynie 5 inkubatorów przedsiębiorczości. Budynek zostanie zaprojektowany w koncepcji budownictwa samowystarczalnego energetycznie, certyfikowanego. Oprócz pomieszczeń przeznaczonych pod działalność gospodarczą, budynek będzie wyposażony w nowoczesne sale szkoleniowe. Centrum pełniłoby rolę ośrodka rozwoju przedsiębiorczości i szkolenia z dziedziny OZE i technologii pasywnej.

W województwie podlaskim brakuje obiektów pełniejących funkcje wystawienniczo-konferencyjne w szczególności organizujących wydarzenia w tematyce OZE. W związku z tym planowane jest utworzenie Centrum wystawienniczo-konferencyjnego w technologii niskoemisyjnej, certyfikowanej – jako kolejny budynek modelowy – pokazowy. Obiekt będzie miał charakterystyczny kształt piramidy z wkomponowanymi ogniwami fotowoltaicznymi.

Działalność Centrum będzie koncentrować się na organizacji wydarzeń ekspozycyjno-wystawienniczych w szczególności związanych z odnawialnymi źródłami energii, technologiami przyjaznymi środowisku oraz organizowaniu konferencji i spotkań.

Szacowana wartość przedsięwzięcia 22 000 000 złotych, z czego środki unijne stanowiłyby 85 proc. (18,7 mln zł), a wkład własny – 15 proc. (3 mln zł).

***

28 listopada 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową strategiczną wizję dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Strategia pokazuje, w jaki sposób Europa może przewodzić w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestycje w realistyczne rozwiązania technologiczne, wzmocnienie pozycji obywateli i dostosowanie działań politycznych w ważnych obszarach. Poprawa efektywności energetycznej może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w UE nawet o połowę w porównaniu z 2005 r. Odegra zatem kluczową rolę w dążeniu do zerowej emisji gazów cieplarnianych w 2050 r. Poczyniono już w tym kierunku znaczne postępy: zużycie energii pierwotnej w UE nie wzrosło od 2006 r., a niedawno uzgodniono nowy wiążący cel efektywności energetycznej, wynoszący 32,5 % do 2030 r.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments