Nowe tereny pod inwestycje i ulgi podatkowe dla biznesu w gminie Choroszcz

Niemal 800 ha pod inwestycje – zarówno te produkcyjno-usługowo-przemysłowe, jak i związane z wielorodzinną gospodarką mieszkaniową, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji – takie oferty przedstawił Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy przedstawicielom firm i zakładów działających w gminie Choroszcz. Spotkanie pn. „Formy wsparcia Przedsiębiorców w Gminie Choroszcz” odbyło się 6 grudnia.

​Mikołajki z biznesem – tak, korzystając tradycyjnej nazwy tego dnia – określono spotkanie, które zorganizowała Gmina Choroszcz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Oba podmioty przedstawiły szereg ofert, z których biznes – zarówno ten duży, jak i ten mały, mogą w przyszłości skorzystać.

W pierwszej części spotkania, przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku: Pan Piotr Matusiak, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Panie: Pani Magdalena Sochoń, Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy oraz Pani Elżbieta Dudkiewicz, Kierownik Działu Szkoleń omówili formy wsparcia, jakie przedsiębiorcom oferuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. Mówiono o stażach, dotacjach na zatrudnienie nowych pracowników, pomocy w zakresie szkoleń, a także o szeregu innych instrumentów, z których pracodawcy mogą skorzystać.

W drugiej części spotkania, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński szeroko przedstawił już realizowane oraz przygotowywane przez gminę Choroszcz przekształcenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; przekształcenia te ukierunkowane są na poszerzenie oferty w zakresie nowych terenów pod inwestycje. Plany gminy Choroszcz generalnie koncentrują się na obszarach zlokalizowanych wzdłuż drogi S8 tak, aby ułatwić przedsiębiorcom dojazd i skomunikowanie z pożądanymi kierunkami docelowymi (np. z Warszawą, centrum i zachodem Polski, ale także z miastem Białystok i dalej – z kierunkiem wschodnim regionu i kraju). 

Działania te mają także na celu rozdzielenie obszarów o różnych funkcjach: przemysł i zakłady usługowo-produkcyjne od zabudowy mieszkaniowej; nie zawsze przecież tego rodzaju inwestycje bez problemów funkcjonują obok siebie, często inwestycje te kolidują ze sobą. W tym kontekście w ofercie gminy Choroszcz, którymi biznes może być zainteresowany, znajdują się tereny wokół miejscowości min.: Babino i Złotoria, miasta Choroszcz, miejscowości Żółtki, Dzikie oraz Łyski, a także wokół miejscowości Porosły i Łyski. 

Ogółem, w przyszłości do wykorzystania przez inwestorów w gminie Choroszcz będzie do wykorzystania niemal 800 ha terenów.

 Jednak Burmistrz Robert Wardziński przygotował biznesowi jeszcze jedno prorozwojowe udogodnienie, a mianowicie ofertę zwolnienia od podatków od nieruchomości dla nowych inwestycji realizowanych na terenie gminy Choroszcz. Ulgi te obowiązywałyby przez rok.

Mikołajki z biznesem, choć roboczo nazwane, wydaje się, że wypełniły swą misję: przedsiębiorcy zdobyli informacje nie tylko z zakresu instrumentó

w rynku pracy, lecz także zostali wyposażeni w narzędzia ułatwiające rozwój swoich firm na terenie gminy Choroszcz.

 

źródło: UM w Choroszczy

foto. U. Glińska

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments