Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy

Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 23.09.2016r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025”

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 46 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j. z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 961, poz. 1250), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Zintegrowana Strategia Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025”, dla którego została opracowana Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu: pon., w godz. 7.30-18.00, wt.-pt. w godz. 7.30-15.30 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: urzad@choroszcz.pl w terminie od 23.09.2016 roku do 15.10.2016 roku. Uwagi i wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Choroszczy.

Projekty w/w dokumentów znajdują się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, 16-070 Choroszcz, pokój nr 14 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.um-choroszcz.pbip.pl.

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments