Ogłoszenie o konkursie “Działaj Lokalnie IX”

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” 2016 Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo i Nowy Dwór. Konkurs adresowany jest do:  organizacji pozarządowych,  grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie  grupy nieformalne, występujące jak tzw. Inicjatywa DL Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo, Nowy Dwór. Pula środków na granty w bieżącym roku wynosi 55 tys. zł. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:  zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów charakterze dobra wspólnego,  wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,  mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,  przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,  będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,  będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe. W ramach Działaj Lokalnie nie będą finansowane projekty, które są kopią ubiegłorocznych działań. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej. Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie: – od 15 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl od 30 kwietnia do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 16.00 Regulamin konkursu można uzyskać w siedzibie Fundacji SFL – Plac Kościuszki 9 w Sokółce lub pobrać ze strony internetowej www.fundacjasfl.org.pl. Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00, e-mail: fundacjasfl@gmail.com Osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na szkolenie w sprawie wypełniania wniosków, które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” 13 maja 2016 r. o godz. 11.00 !!! Koordynator Programu Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie Sokółka Maria Talarczyk

 

źródło: sokolka.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments