OGŁOSZENIE

Warszawa, 4-07-2018 r.

Ogłoszenie

w sprawie wyboru realizatorów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zadania pn. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” w 2018 r. oraz podziału środków finansowych, zarezerwowanych na ww. zadanie.

 

Zgodnie z § 8 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), Ministerstwo Zdrowia informuje, że decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, dokonano wyboru oraz podziału środków pomiędzy realizatorów w zakresie zadania pn. „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” w 2018 r.

Na realizatorów zostały wyłonione ośrodki wymienione w Załączniku nr 1.

Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, na adres: Ministerstwo Zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień jego wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

„Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej” w 2018 r. – lista realizatorów.

 

Lp. Nazwa Oferenta Kwota dofinansowania z MZ
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, ul. Kraśnicka 100,

20 -718 Lublin

2 076 120,00 zł
2. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź; 2 478 000,00 zł
3. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie, ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa; 2 125 000,00 zł
4. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa 2 499 999,60 zł
5. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa;
2 499 850,00 zł
6. Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 2 402 100,00 zł
7. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa; 2 499 000,00 zł
8. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok 2 499 900,00 zł
9. Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce; 2 499 999,60 zł
10. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin 2 499 850,00 zł
  RAZEM 24 079 819,20 zł
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments