Operacja „Odporna Wiosna” (28.03-04.04.2020)

Od 18 marca Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna”. Poniższy komunikat jest podsumowaniem działań podlaskich Terytorialsów w okresie od 28 marca do 4 kwietnia.

Celem operacji „Odporna Wiosna” jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych na kryzys, a także wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc.

Od 28 marca do 4 kwietnia, w ramach operacji, żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

  • dostarczyli prawie 200 paczek z żywnością do osób potrzebujących – we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,
  • pobrali ponad 110 wymazów na obecność COVID-19 – w kooperacji z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
  • wspierali 11 szpitali (m.in. prowadząc pomiary temperatury przed wejściem do budynku),
  • zrealizowali 57 dostaw środków ochrony indywidualnej do placówek zdrowia na terenie całego województwa – na zlecenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • dostarczyli 2,5 tony płynu dezynfekcyjnego do 29 placówek zdrowia – na zlecenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • oddali 60 litrów krwi,
  • wspierali Politechnikę Białostocką w produkcji przyłbic medycznych.

W działania przeciwkryzysowe zaangażowanych było ponad 300 żołnierzy. Pozostały personel brygady pozostaje w podwyższonej, 12-godzinnej gotowości do działania.

Chcesz zostać Terytorialsem – wyślij deklarację!

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej odnotowuje w ostatnim czasie dużo większe zainteresowanie służbą w formacji, niż przed kryzysem. Niestety w związku ze zmianą modelu funkcjonowania WOT ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy nie ma teraz możliwości rozpoczęcia służby. Wszystkich zainteresowanych służbą w WOT zachęcamy do złożenia deklaracji drogą e-mailową.

Wszyscy ochotnicy, którzy chcą zostać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, powinni przesłać swoją deklarację na adres: rekrutacjaWOT(at)mon.gov.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, wskazać WKU właściwe dla miejsca zameldowania oraz podać informację, czy jest się żołnierzem rezerwy. Gdy tylko podjęta zostanie decyzja o wznowieniu powołań do służby w WOT, zadeklarowane osoby otrzymają stosowne informacje o sposobie dalszego postępowania.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments