Pierwsze umowy w ramach konkursu Kształcenie Zawodowe Młodzieży podpisane

Staże, praktyki, dokształcanie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu – decyzją zarządu województwa podlaskiego – 23 projekty, dzięki którym podlascy uczniowie bedą mogli uczyć się w praktyce wymarzonego zawodu, otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Łączna wartość projektów to blisko 13 mln. zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 12,2 mln zł. We wtorek, 12 lipca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Wicemarszałek Anna Naszkiewicz podpisali umowy z pierwszymi pięcioma beneficjentami. 

– Cieszymy się, jako zarząd województwa z tych pierwszych działań wspierających rozwój szkolnictwa zawodowego – mówił marszałek Jerzy Leszczyński – Musimy dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy, a ten wymaga – szczególnie teraz – dobrego przygotowania zawodowego. 
– Dzięki wsparciu finansowemu szkoły wspólnie z pracodawcami mogą jak najlepiej rozwijać umiejętności praktyczne młodzieży kształcącej się w konkretnych zawodach – 
dodał.

W tym pierwszym konkursie:  poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki dofinansowanie otrzymały 23 projekty na kwotę ponad 12 mln zł. W ten sposób będzie można sfinansować 2 tys. staży, praktyk dla uczniów bądź słuchaczy szkół zawodowych,  ale też dokształcać nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu . 
Jak podkreślała wicemarszałek Anna Naszkiewicz interwencja w obszarze szkolnictwa zawodowego wynika z przeprowadzonych badań nad kondycją rynku pracy w województwie podlaskim.  
– Zapisy dotyczące szkolnictwa zawodowego znalazły się w dwóch dokumentach strategicznych naszego regionu – w Strategii Województwa Podlaskiego i Regionalnym Programie Operacyjnym Strategia Rozwoju województwa i Regionalny Program Operacyjny – mówiła Anna Naszkiewicz –Przeznaczamy na działalność w zakresie szkolnictwa zawodowego pulę 40,5 mln zł. – dodała wicemarszałek.

12 lipca przedsatwiciele samorządu województwa podpisali umowy z pięcioma beneficjentami. Kolejne umowy bedą podisane do końca wakacji.

Konkurs z poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki to pierwsza, ale nie ostatnia możliwość zdobycia dofinansowania do projektów związanych ze szkolnictwem zawodowym.
Trwają już kolejne konkursy skierowane do tych samych podmiotów czyli m.in. organów prowadzących szkoły zawodowe, pracodawców i przedsiębiorców, jednostek naukowych , organizacji pozarządowych czy instytucji otoczenia biznesu.

 

źródło: wrotapodlasia.pl

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments