Podlaski Pakiet Zdrowotny (PPZ), czyli 56 mln zł dla jednostek ochrony zdrowia, walczących z epidemią

Już nie 22, a ponad 56 mln zł trafi do podlaskich jednostek medycznych, walczących z epidemią Covid-19. Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o zwiększeniu kwoty dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na działania związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. O szczegółach projektu poinformowali w poniedziałek (6.04) Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i dyrektorzy departamentów Zdrowia i Rozwoju Regionalnego UMWP.

– Zdecydowaliśmy o przekazaniu ponad 56 mln zł podlaskim placówkom ochrony zdrowia, które walczą z panującą epidemią, tym samym zwiększyliśmy kwotę, która pierwotnie wynosiła 22 mln zł. – powiedział marszałek Kosicki – Za te pieniądze, które w większości pochodzą z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, będzie można zakupić specjalistyczny sprzęt, aparaturę medyczną, testy na obecność Covid-19, środki transportu takie jak ambulanse, odczynniki i materiały medyczne, a także w niektórych przypadkach dokonać niezbędnych robót budowlanych w jednostkach służby zdrowia.

Wsparcie w ramach projektu otrzyma czternaście podmiotów z województwa podlaskiego. To Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Dziecięcy Uniwersytecki Szpital Kliniczny i szpital MSWiA w Białymstoku, szpital wojewódzki (obecnie jednoimienny) w Łomży, szpital wojewódzki w Suwałkach,   szpitale w Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Augustowie, Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Białymstoku, a także łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”.

– Mamy nadzieję, że w ramach tych funduszy, szpitale szybko wdrożą projekty i będzie można realizować cały pakiet zdrowotny, tak żeby życie i zdrowie mieszkańców naszego regionu było cały czas chronione – mówił Artur Kosicki.

Kompleksowość PPZ
Dominik Maślach, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) zwracał uwagę na szeroki zakres Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego. Jak mówił, „tę kompleksowość widać zarówno w liczbie, jak i rodzaju podmiotów zaangażowanych do projektu”.
– Są to jednostki, które uczestniczą zarówno w szybkiej diagnostyce, podmioty zaangażowane w sprawny i bezpieczny transport osób z podejrzeniem zarażenia do wyspecjalizowanych jednostek ochrony zdrowia, są to podmioty różnych szczebli i w różnych miejscach naszego regionu – podkreślał.
Wyjaśniał, że cele projektu nastawione są na efektywne działania chroniące zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców w czasie, kiedy spodziewany jest dynamiczny wzrost zachorowań, ale również na leczenie chorych po szczycie epidemii.

– Musimy być przygotowani na obsługę chorych w dłuższym okresie czasu. Po szczycie epidemii będą pojawiały się zachorowania, dlatego bardzo ważne jest wsparcie laboratoriów diagnostycznych, testy, a także wyposażenie naszych podmiotów w takie zasoby, które zapewnią w przyszłości obsługę chorych, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem i którzy mają choroby współistniejące.
Dominik Maślach podkreślał, że PPZ jest projektem unikatowym – Po raz pierwszy w województwie podlaskim w tak krótkim czasie uruchamiamy projekt z taką ilością partnerów, którzy bardzo sprawnie zidentyfikowali swoje potrzeby w perspektywie tych kilku czy kilkunastu miesięcy.

Zwiększenie dofinansowania szpitali z RPO bez szkody dla innych działań
Joanna Sarosiek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP informowała, że w ramach zmiany RPO udało się zebrać dodatkowo ponad 5,8 mln Euro.

– Podkreślam, że zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego zostały dokonane bez szkody dla innych działań – podkreślała – Te oszczędności wynikają m.in. z wysokiego kursu Euro, kwot pozostałych z innych działań, niewystraczających by ogłosić konkurs, a które mogły zostać przesunięte na działania związane z ochroną zdrowia.
Budżet Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego to ponad 56 mln zł, z czego to 40 mln pochodzi z funduszy unijnych, a ponad 8,4 mln zł z budżetu państwa. Samorząd województwa uzyskał zgodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na dodanie środków centralnych do PPZ ze względu na skalę projektu i ilość podmiotów, które skupia.
Efekty PPZ to m.in.13 tys. testów na obecność Covid-19,  68 łóżek specjalistycznych, 27 defibrylatorów, 46 respiratorów, 35 kardiomonitorów, dwa urządzenia ECMO, dziewięć ambulansów bądź karetek, jeden pojazd specjalistyczny, i około 30 tys. różnego rodzaju sztuk środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że pieniądze trafią do szpitali i jednostek zdrowia jeszcze przed świętami wielkanocnymi, lub zaraz po nich. Jak informował, część placówek już robi zamówienia, które zostaną sfinansowane z Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego.
Zapowiedział również konkursy dla pozostały podlaskich szpitali. Mają być one ogłoszone jesienią.

PPZ to projekt, w którym liderem jest samorząd województwa, bierze w nim udział 14 podmiotów uzgodnionych w porozumieniu z wojewodą podlaskim.

***

W ramach Podlaskiego Pakietu Zdrowotnego, jednostki zajmujące się walką z koronawirusem w naszym regionie otrzymają wsparcie na m.in. zakup specjalistycznego sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, testów, odczynników oraz innych materiałów medycznych, specjalistycznych środków transportu, a także wykonanie niezbędnych prac remontowo-budowlanych infrastruktury technicznej. Wszystkie te działania zostaną zrealizowane dzięki projektowi pozakonkursowemu RPOWP, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Podlaskiego, a jego partnerami – 14 podlaskich jednostek medycznych, zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19.

Prawie 28,6 mln zł dla jednostek z Białegostoku
Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku (szpital jednoimienny), przyznane środki przeznaczy na aparaturę medyczną i diagnostyczną (m.in. urządzenie do kompresji klatki piersiowej, kardiomonitory, defibrylatory, pulsoksymetry czy butle z tlenem medycznym). Kupi także odczynniki, materiały medyczne, środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Ponadto, wykona ścianki działowe przy wejściu głównym do szpitala w celu utworzenia punktu selekcji pacjentów oraz zakupi i zamontuje urządzenia do dezynfekcji ścieków zakaźnych.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, środki UE przeznaczy na m.in. testy, zakupi łóżka do intensywnej terapii, respiratory, sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów, kardiomonitory, urządzenia do dezynfekcji czy aparat do krążenia pozaustrojowego EKMO.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, zainwestuje w rentgen przyłóżkowy, sprzęt umożliwiający badanie próbek pod kątem COVID-19, urządzenie do  dekontaminacji powietrza, środki do ochrony osobistej oraz przebuduje SOR w celu oddzielenia drogi osobom z podejrzeniem COVID-19.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zakupi m.in. ambulanse medyczne, defibrylatory, kombinezony i materiały ochrony biologicznej zabezpieczające służby medyczne, środki dezynfekcji oraz przystosuje pomieszczenia do dezynfekcji karetek i ozonowania odzieży roboczej.

Z kolei Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku zakupi m.in. auta
do przewożenia próbek, meble laboratoryjne, sprzęt i akcesoria do wykonywania testów, materiały ochrony biologicznej, zabezpieczające pracowników, a także zaadaptuje i wyremontuje pomieszczenia, by stworzyć w nich przebieralnię.

Ponad 13,7 mln zł dla Łomży
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (szpital jednoimienny), zainwestuje w podjazd dla karetek, wózki do transportu pacjentów, ubrania jednorazowe, ozonatory, pulsoksymetry, sprzęt do fumigacji, pompy infuzyjne, fartuchy, pościel, a także środki do dezynfekcji i środki do ochrony osobistej.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, otrzymane środki wykorzysta na m.in.
przebudowę i dostosowanie do aktualnych norm istniejącego budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z montażem windy i doposażeniem w sprzęt medyczny oraz
na zakup łóżek, aparatu USG, przenośnego aparatu RTG oraz defibrylatorów.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży kupi ambulanse medyczne, defibrylator oraz urządzenie do dezynfekcji pojazdów i powierzchni, a także  środki ochrony osobistej (kombinezony, maseczki, rękawiczki), termometry,  środki do dezynfekcji i plecaki ratownicze.  Natomiast Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży rozdysponuje środki na zakup defibrylatora karetkowego, kombinezonów ochronnych, maseczek chirurgicznych, przyłbic, fartuchów czy myjki ciśnieniowej.

Ponad 8,2 mln zł dla medyków z Suwałk i Augustowa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, kupi m.in. aparat USG
do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, defibrylatory, łóżka specjalistyczne, ssaki elektryczne oraz środki ochrony osobistej (kombinezony, maski, ochraniacze na buty). Co więcej, szpital zakupi sprzęt i zaadaptuje pomieszczenia pod centralną sterylizatornię.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przeznaczy dofinansowanie m.in. na zakup ambulansu, aparatu USG, respiratorów, aparatów EKG, urządzeń do dezynfekcji/fumigacji pomieszczeń, testów diagnostycznych, łóżek do intensywnej terapii oraz zaadaptuje pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego w celu prowadzenia diagnostyki COVID -19.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach kupi m.in. ambulanse, komory dekontaminacyjne oraz izolacyjne do transportu pacjenta z filtrami, respiratory, defibrylatory i środki ochrony osobistej.

Prawie 5,5 mln zł dla szpitali w Bielsku Podlaskim i Hajnówce
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, otrzymane dofinansowanie przeznaczy na m.in. respiratory, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, ssaki elektryczne, defibrylatory, kardiomonitory, materace przeciwodleżynowe – przeznaczone dla pacjentów w stanie ciężkim oraz środki ochrony osobistej. z kolei Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zaopatrzy się w zestaw do bronchoskopii, asystory oddechu, respiratory, przenośny aparat USG, kardiotokograf z możliwością monitorowania matki i pacjentki oraz środki ochrony osobistej.

 

Łączna wartość wszystkich inwestycji przekracza 56 mln zł, unijne dofinansowanie stanowi blisko 48 mln zł z tej kwoty. Projekt będzie realizowany w porozumieniu z Wojewodą Podlaskim.

źródło: Aneta Kursa / Emilia Malinowska / red. Izabela Smaczna-Jórczykowska / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments