Podsumowanie projektu dotyczącego integracji obywateli państw trzecich w województwie podlaskim

We wtorek (25.08) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja „Obywatele państw trzecich w województwie podlaskim”, będąca podsumowaniem ponad dwuletniego projektu realizowanego przez PUW w partnerstwie z Fundacją Dialog. Jego celem były działania na rzecz integracji cudzoziemców ze społecznością lokalną.

Konferencja "Obywatele państw trzecich w województwie podlaskim"

Projekt pn. „Działania ukierunkowane na integrację obywateli państw trzech w województwie podlaskim” jest realizowany w ramach unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Rozpoczął się 1 lipca 2018 roku i potrwa do końca sierpnia 2020. Jego budżet wynosi 1 731 120 zł.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Dialog (wyłonioną w konkursie) i obejmuje m.in.: działanie międzysektorowego zespołu ds. monitorowania integracji cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego, utworzenie i prowadzenie punktów informacyjno-doradczych dla cudzoziemców, organizację i prowadzenie kursów języka polskiego, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, doradztwa zawodowego oraz wsparcia dla szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim, przeprowadzenie szkoleń dla osób pracujących z cudzoziemcami, prowadzenie wsparcia dla dzieci i młodzieży przez wolontariuszy.

Dotychczas ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 1051 osób, w tym:

  • z kursów języka polskiego: 127 osób
  • ze wsparcia pomocy nauczyciela: 163 dzieci
  • z zajęć wyrównawczych: 89 dzieci
  • z pomocy prawnej: 182 osoby
  • z pomocy asystenta cudzoziemców: 846 osób
  • z pomocy doradcy zawodowego: 138 osób
  • z kursów adaptacyjnych: 68 osób.

Międzysektorowy zespół ds. monitorowania integracji w regionie został powołany zarządzeniem wojewody podlaskiego. Jego zadaniem jest monitorowanie i koordynacja działania podmiotów różnych sektorów uczestniczących w procesie integracji cudzoziemców. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wojewody, administracji rządowej, samorządowej, policji, straży granicznej i organizacji pozarządowych.

– Mamy nadzieję, że po tym projekcie działania instytucji, które zajmują się rynkiem pracy czy kształceniem zawodowym i oświatowym, będą bardziej skoordynowane, bo musimy pamiętać, że być może cudzoziemcy przyjeżdżają do naszego kraju na początku samodzielnie, ale ich dążeniem jest to, żeby sprowadzić swoje rodziny, więc system integracji powinien obejmować wszystkich – powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostały badania jakościowe i ilościowe w zakresie określenia problemów i potrzeb obywateli państw trzecich oraz podmiotów zaangażowanych w ich integrację ze społeczeństwem województwa podlaskiego.

– Spośród 8 tys. cudzoziemców, którzy przebywają na terenie naszego województwa, a są z krajów trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej, większość to Białorusini i Ukraińcy. Mamy podobne kultury, język też nie powinien być dużą przeszkodą, więc są podstawy do integracji. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi i tej konferencji osiągniemy konkretne efekty – dodał wojewoda.

W wtorkowej konferencji w PUW udział wzięli przedstawiciele urzędu i Fundacji Dialog, ośrodków pomocy rodzinie, urzędów pracy, służb mundurowych i placówek oświatowych.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments