Prawdziwe święto aktywności obywatelskiej w praktyce! Niezwykła – uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

Najbliższa – XXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie wyjątkowa. 22 czerwca Gmina Choroszcz, ziemia słynąca legendą Hetmana Branickiego, po wielokroć uroczyście potwierdzi swoje święto. Dlaczego? Gmina Choroszcz oficjalnie wzbogaci się o nowe – pomocnicze ciała doradczo-konsultacyjne: Radę Seniorów oraz Radę Młodzieży. Ponadto radni miejscy uczczą 510-lecie nadania praw miejskich miejscowości, a także będą procedować nad udzieleniem absolutorium obecnemu Burmistrzowi. Takiej sesji, w historii miasta i gminy Choroszcz jeszcze nie było!

 

22 czerwca br. podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, Gmina Choroszcz pozyska oficjalnie dwa nowe podmioty społeczne, a mianowicie: Radę Seniorów Gminy Choroszcz, która jako ciało doradczo-konsultacyjne, a także obdarzone prawem zgłaszania własnych inicjatyw, będzie służyć szeroko rozumianej aktywizacji starszej części społeczeństwa gminy Choroszcz, integracji tego środowiska oraz wzmocnienia udziału seniorów w życiu lokalnej społeczności. Podczas XXVII Sesji oficjalnie powołana zostanie także Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz, która z kolei reprezentować będzie potrzeby młodszych pokoleń mieszkańców gminy, a tym samym zwiększać będzie ich aktywność i uczestnictwo w życiu publicznym. W ten sposób gmina Choroszcz chce wdrażać działania upowszechniające ideę samorządu i samorządności młodych pokoleń mieszkańców. Obie ciała doradcze zostały powołane na mocy uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Choroszczy VII kadencji, odpowiednio: Uchwały nr XXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej statutu oraz Uchwały nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu. Na znak przynależności do obu nowych rad, ich członkowie: radni – seniorzy oraz radni młodzieżowi uroczyście otrzymają imienne legitymacje potwierdzające uczestnictwo w obu społeczno-obywatelskich choroskich gremiach.

 

Nie bez uhonorowania pozostaną też Radni Miejscy w Choroszczy, bowiem powołanie Rady Seniorów oraz Rady Młodzieżowej Gminy Choroszcz to nie wszystko, co wypełni obrady XXVII Sesji. 22 czerwca Radni Miejscy w Choroszczy zainaugurują XXXVI Dni Choroszczy. Mocnym akcentem będzie uczczenie 510. rocznicy nadania praw miejskich miastu. Ze względu na tę uroczystość, indywidualne legitymacje otrzymają też Radni Miejscy Gminy Choroszcz VII kadencji. Odbędzie się także dyskusja ważna dla obecnych włodarzy, a tym samym dla przyszłości Gminy Choroszcz, a mianowicie procedowanie nad udzieleniem absolutorium obecnemu Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu.

 

Jak przebiegać będzie XXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy? Z pewnością będzie wyjątkowo bogata w uroczyste wydarzenia, a także pełna działań społeczno-obywatelskich wdrożonych w praktyce. Takiej sesji, w historii miasta i gminy Choroszcz jeszcze nie było!

 

W imieniu Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, serdecznie zapraszamy, by się o tym przekonać.

 

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 14.00, w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (Choroszcz, ul. H Sienkiewicza 29). Zapraszamy!

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments