Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych w Białymstoku rozpocznie się 1 marca. W roku szkolnym 2018/19 na przedszkolaków czeka prawie 10,4 tys. miejsc, na pierwszoklasistów – ponad 3,1 tys. Aby poznać białostockie placówki, rodzice mogą wybrać się na dni otwarte.

Miasto Białystok przygotowało ok. 8,5 tys. miejsc w 60 przedszkolach publicznych i 1210 miejsc w 49 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dodatkowo także 670 – w 8 przedszkolach niepublicznych.

W tym roku dodatkowe oddziały powstaną w Przedszkolu Samorządowym nr 81 oraz szkołach podstawowych nr 28, 31, 43 i 44. W 2017 r. Miasto zrealizowało rozbudowę miejskich przedszkoli nr 84 i 64. Dzięki temu w pierwszej placówce powstało 75 dodatkowych miejsc, w drugim – ponad 30.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpocznie się 1 marca 2018 r. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do tych placówek do 9 marca.

Rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2012-2015, mieszkające w Białymstoku. O przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału mogą także ubiegać się rodzice, których dziecko ukończyło 2,5 roku (rocznik 2016). Rodzice mieszkający poza naszym miastem mogą starać się o przyjęcie dziecka do placówki po zakończeniu rekrutacji, jeśli placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl). Kryteria pierwszego etapu rekrutacji (tzw. ustawowe) i drugiego (tzw. samorządowe) są takie same, jak w ubiegłym roku.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 27 marca. Następnie rodzice (do 5 kwietnia) będą mieli czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 10 kwietnia.

– Rekrutacja do klas I szkół podstawowych także rozpocznie się 1 marca. Dla pierwszoklasistów przygotowaliśmy ponad 3,1 tys. miejsc w 40 publicznych szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie ich dzieci do placówek przez tydzień, do 9 marca. W przypadku klas sportowych termin ten mija 6 marca – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Rekrutacja będzie także prowadzona do klas IV sportowych i mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych.

Szkoły podstawowe powstałe z przekształcenia gimnazjów będą prowadziły nabór wniosków do klas IV i VII od 1 do 9 marca 2018 r.

Do klas pierwszych będą przyjmowane dzieci z dwóch roczników 2011 i 2012. Są to dzieci 7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym oraz 6-letnie, zgodnie z wolą rodziców (jeśli dziecko korzystało w poprzednim roku szkolnym z wychowania przedszkolnego albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole).

Dziecko, które w tym roku szkolnym realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, jest przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez rekrutacji.

Do szkoły podstawowej kandydaci będą przyjmowani z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa). Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani będą z urzędu na podstawie zgłoszenia. Trzeba będzie do niego dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka i jego rodziców.

Rekrutacja do szkół podstawowych także odbędzie się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl). Wniosek o przyjęcie dziecka do placówki można wypełnić za pośrednictwem strony internetowej. Następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas zostaną podane 28 marca, przyjętych i nieprzyjętych – 10 kwietnia.

Już tradycyjnie Miasto Białystok zaplanowało również dni otwarte w szkołach i przedszkolach. Ich harmonogram oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad rekrutacji są dostępne na stronie www.bialystok.pl w zakładce „Edukacja”.

Kamila Bogacewicz UM Białystok

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments