Ruszyły zapisy na Sokólski Triathlon pod Patronatem Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce oraz Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki mają zaszczyt zaprosić na IV Sokólski Triathlon, który odbędzie się 3 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych zawody odbędą się na „sprinterskim” dystansie: 400 m pływania, 16 km jazdy rowerem oraz 2,5 km biegu. Zapisy do konkurencji Triathlon prowadzone są elektronicznie na stronie www.elektronicznezapisy.pl/event/2771 . W programie zawodów zaplanowano również konkurencje dla dzieci, takie jak: Aquathlon (pływanie + bieg), Duathlon (jazda rowerem + bieg) oraz biegi na dystansach 50, 200 oraz 500 metrów. Dzieci zgłaszać można będzie na miejscu w biurze zawodów w godzinach: 8:30-9:15. W konkurencji triathlon prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu!
Zapraszamy!

Poniżej publikujemy regulamin:

I. ORGANIZATOR: 1. Sokólskie Centrum Sportu i Rozrywki.
II. PARTNERZY: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce, Urząd Miejski w Sokółce, Komenda Powiatowa Policji, Sokólski Ośrodek Kultury, SKK Sokół w Sokółce.
II. CEL 1. Propagowanie aktywności fizycznej na świeży powietrzu, jako alternatywy do biernego spędzania wolnego czasu. 2. Integracja poprzez sport środowisk lokalnych: dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 3. Promocja Sokółki w kraju.
4. Podnoszenie świadomości społecznej na temat korzyści płynących z aktywności fizycznej.
III. TERMIN I MIEJSCE 1. Triathlon Sokółka odbędzie się w dniu 3.06.2018 r. (niedziela) 2. Start oraz meta będzie znajdować się nad zalewem w Sokółce, ul. Wodna 20.
IV. PROGRAM IMPREZY Sokółka, 03.06.2018 r. 8:30 – 9:15 wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów) 9:00 – 9:30 wprowadzanie rowerów do strefy zmian 9:30 start kategorii wiekowej 1-3 oraz 4-7 lat – bieg na 50 m 9:40 start kategorii wiekowej 8-11 lat – bieg na 200 m 9:50 start kategorii wiekowej 12-15 lat – bieg na 500 m 9:45 oficjalne otwarcie Triathlonu (okolice strefy zmian) 9:50 odprawa techniczna (okolice startu)
10:00 start konkurencji Triathlon 10:20 start Aquathlon dzieci w kategoriach 10-15 i 16-18 10:25 start konkurencji Duathlon w kategoriach wiekowych 7-10 lat oraz 10 – 15 lat 12:00 zamknięcie trasy 12:00 – 12:15 ceremonia wręczania nagród
V. DYSTANS I TRASA 1. Triathlon w Sokółce zostanie przeprowadzony na dystansie 0,4 km pływanie -16 km rower -2,5 km bieg, Aquathlon 0,2 km pływanie -0,5 km bieg a także Duathlon 0,5 rower –0,5 bieg, 2. Pływanie na dystansie 0,4 km (1 pętla). Spodziewana temperatura wody ok. 18-22°C. Głębokość jeziora do 4 m. Start z lądu. Pianki dozwolone. Dystans triathlonu zostanie rozegrany na 1 pętli. 3. Rower na dystansie 16 km (1 pętla). Trasa lekko pofałdowana. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej. Ruch drogowy będzie częściowo zamknięty. Na zawodach będzie dozwolona jazda w peletonie. Dozwolone rowery do jazdy na czas i kierownice triathlonowe. Trasa przebiega przez: ul. Wodna, ul. Jana Pawła II, Kamionka Nowa, Pawełki, Kamionka Starta, Pawełki, Kamionka Nowa, ul. Jana Pawła II, ul. Kryńska. 4. Bieg – 2,5 km (1 pętla). Trasa przebiega wokół zalewu sokólskiego. 5. Limit czasu ukończenia zawodów – 2 godziny.
VI.BIURO ZAWODÓW 1. Biuro zawodów będzie mieściło się w Sokółce przy ul. Wodnej 20. 2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu 03.06.2018 w godzinach 8:30-10:00. 3. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać ze strony osir.sokolka.pl lub w biurze zawodów. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Triathlon, Aquathlon lub Duathlon.
VII. PUNKTY ODŚWIEŻANIA 1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana.
VIII. TOALETY 1. Toalety ustawione będą w okolicach startu i mety.
IX. POMIAR CZASU 1. Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
X. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE: 1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe kobiet na TRIATHLON SOKÓŁKA 2018 (decyduje rok urodzenia) K (generalna kobiet) K 16 (16 – 29 lat) K 30 (30 – 49 lat) K 50 +( 50 i więcej)
2. Klasyfikacje i kategorie wiekowe mężczyzn na TRIATHLON SOKÓŁKA 2018 (decyduje rok urodzenia) M (generalna mężczyzn) M 16 (16-29 lat) M 30 (30- 49 lat) M 50 +( 50 i więcej)
XI. NAGRODY 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki. 2. Nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli Triathlon. 3. Nagród pieniężnych nie przewiduje się. 4. Każdy zawodnik, który ukończy Triathlon otrzyma okolicznościowy medal.
XII. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. W zawodach TRIATHLON SOKÓŁKA 2018 mogą wziąć udział osoby, które w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać ze strony osir.sokolka.pl lub w biurze zawodów. 2. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów aktualne badania lekarskie oraz podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w TRIATHLON SOKÓŁKA 2018.
XIII. ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenia do Triathlon będą prowadzone drogą elektroniczną na stronie www.elektronicznezapisy.pl 2. Zgłoszenia na konkurencje dla dzieci (biegi, duathlon i aquathlon) prowadzone będą na miejscu w biurze zawodów w godzinach 8:30 – 9:15. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. 4. Organizator gwarantuje zadeklarowany rozmiar koszulki tylko zgłoszonym do 18.05.2018 r., a po tym terminie organizator nie gwarantuje też otrzymania pełnego pakietu startowego. 5. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie Organizatora zawodnikowi zostanie nadany numer startowy. 6. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na konto bankowe Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. 7. Obowiązuje limit uczestników: 100 osób. (ORGANIZATOR ZASTRZEGA PRAWO ZWIĘKSZENIE LICZBY UCZESTNIKÓW). 8. W przypadku osiągnięcia limitu 100 uczestników na TRIATHLON SOKÓŁKA 2018, każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej. 9. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową. 10. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy Triathlon Sokółka 2018.
XIV. WPISOWE 1. W zawodach TRIATHLON SOKÓŁKA 2018 obowiązują opłaty w wysokości: 30 PLN do 18.05.2018 50 PLN płatne do 31.05.2018 2. Jeśli zawodnik lub zawodniczka chcieliby zrezygnować z udziału w Triathlon Sokółka to organizator nie zwraca opłaty wpisowej.
3. W przypadku zgłoszeń po 18 maja 2018 r. organizator nie gwarantuje zawodnikowi/zawodniczce otrzymania pełnego pakietu startowego. XV. WYNIKI 1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej osir.sokolka.pl
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników Triathlonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników Triathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w zgłoszeniu zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XVII. UWAGI KOŃCOWE 1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi dnia 31.05.2018 r. o godz. 24:00. 2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w Biurze Zawodów. 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych, czepek, okolicznościowy T-shirt oraz woda. 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia nnw. 5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną. 6. Kask rowerowy jest obowiązkowy na trasie rowerowej. 7. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. 8. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 10. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy i przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów. 11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

źródło: OSiR w Sokółce

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments