Składowisko śmieci w Karczach wstrzymuje działalność

19 kwietnia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce pojawiła się ważna informacja, którą tutaj zacytujemy: "Burmistrz Sokółki informuje, że na podstawie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie została wstrzymana działalność firmy Landfill Pure Home Spółka z o.o. Spółka Komandytowa na składowisku w Karczach w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna." I rzeczywiście. Na wjeździe do składowiska pojawiły się banery o tej samej treści, a na samym składowisku panowała cisza. Nie było żadnego ruchu. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, w którym zadaliśmy kilka pytań: 
1. Dlaczego działalność składowiska została wstrzymana?
2. Na czyje polecenie?
3. Czy zwracali się do Państwa mieszkańcy Sokółki lub samych Karcz?
4. Czy po terminie 30 dni działalność składowiska zostanie wznowiona?
5. Jakie jest stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku wobec działalności składowiska? Czy odpady znajdujące się na nim mogą być niebezpieczne?
Na wyżej wymienione pytania odpowiedział w oficjalnym piśmie Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Lech Januszko. Dysponujemy tym dokumentem. W tym miejscu możemy zacytować odpowiedź na, chyba najbardziej istotne pytanie: Dlaczego działalność składowiska została wstrzymana?  Stało się to "w związku z wydaniem przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji administracyjnej z dnia 06.08.2015 r., nakazującej wstrzymanie działalności posiadacza odpadów polegającej na przetwarzaniu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Karczach. Od w/w decyzji wniesione zostało odwołanie, które Główny Inspektor Ochrony Środowiska rozpatrzył i decyzją z dnia 17.03.2016 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję WIOŚ w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów." Poinformowano nas, że eksploatacja składowiska odpadów w Karczach prowadzona była z naruszeniem obowiązujących przepisów ochrony środowiska, stąd w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wydana została decyzja wstrzymująca działalność tego składowiska. Oznacza to, że stwierdzono pogorszenie jakości wód podziemnych co może świadczyć, iż trafiały tam odpady o charakterze niebezpiecznym. "Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17.03.2016 r. termin wstrzymania działalności został określony na 30 dni od dnia w którym decyzja GIOŚ stanie się ostateczna. Termin wstrzymania działalności obowiązuje do czasu usunięcia naruszenia, które było przyczyną wydania decyzji o wstrzymaniu działalności."

Poniżej publikujemy oficjalną odpowiedź Zastępcy Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Lecha Januszko na nasze pytania:

Białystok dn. 2016.04.21

  1. Działalność składowiska odpadów w Karczach została wstrzymana w związku z wydaniem przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji administracyjnej z dnia 06.08.2015 r., nakazującej wstrzymanie działalności posiadacza odpadów polegającej na przetwarzaniu odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Karczach. Od w/w decyzji wniesione zostało odwołanie, które Główny Inspektor Ochrony Środowiska rozpatrzył i decyzją z dnia 17.03.2016 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję WIOŚ w zakresie wstrzymania działalności posiadacza odpadów.

  2. Decyzja wstrzymująca działalność składowiska odpadów w Karczach została wydana na skutek kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w 2015 r. i stwierdzeniu szeregu nieprawidłowości w działalności tego składowiska.

  3. Kontrola składowiska odpadów w Karczach zrealizowana 2015 r. została rozpoczęta m.in. na skutek zgłoszeń mieszkańców gminy Sokółka.

  4. Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17.03.2016 r. termin wstrzymania działalności został określony na 30 dni od dnia w którym decyzja GIOŚ stanie się ostateczna. Termin wstrzymania działalności obowiązuje do czasu usunięcia naruszenia, które było przyczyną wydania decyzji o wstrzymaniu działalności.

  5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku stwierdził, iż eksploatacja składowiska odpadów w Karczach prowadzona była z naruszeniem obowiązujących przepisów ochrony środowiska, stąd w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego wydana została decyzja wstrzymująca działalność tego składowiska. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wód podziemnych w piezometrach określających wpływ działalności prowadzonej na tzw. „starej” kwaterze składowiska stwierdzono pogorszenie jakości wód podziemnych co może świadczyć, iż trafiały tam odpady o charakterze niebezpiecznym. W przypadku badań przeprowadzonych w obrębie tzw. „nowej” kwatery składowiska nie potwierdzono możliwości dostarczania odpadów o charakterze niebezpiecznym.

 

w.z. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora

Ochrony Środowiska

Lech Januszko

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments