Spotkanie dotyczące osiąganych przez gminy poziomów recyklingu
To była okazja do dyskusji pomiędzy samorządem województwa a włodarzami podlaskich miejscowości na temat gospodarki śmieciowej. Celem rozmów było wypracowanie praktyk wspomagających ponowne użycie i recycling odpadów. Spotkanie odbyło się we wtorek (27.02) w siedzibie urzędu marszałkowskiego, a jego gospodarzem był wicemarszałek Marek Olbryś.

Marek Olbryś, który w zarządzie województwa jest odpowiedzialny m.in. za ochronę środowiska, podkreślił, że tego typu spotkania służą poszukiwaniu nowych i lepszych metod związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Anna Krysztopik, dyrektor Departament Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego zaznaczyła, że gminy muszą osiągnąć wymagany poziom ponownego użycia i recyklingu, gdyż dyrektywy unijne oraz pozostałe przepisy tego wymagają.

– Wiemy, że jest to olbrzymie wyzwanie, które postawiono przed państwem. Od 2021 roku poziomy są liczone według nowych zasad, dzisiejsze spotkanie ma wymiar praktyczny, a otrzymane informacje przydadzą się, by uzyskać lepsze wyniki w zakresie gospodarowania odpadami, a także w sprawozdawczości – dodała dyrektor.

Przypomnijmy, że od 2020 roku poziom przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu dla samorządów wynosi 50 proc.,  a od 2021 r. gminy muszą wliczać do puli przygotowywanej do recyklingu również bioodpady czy tekstylia.

W trakcie spotkania zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, Katarzyna Kitlas, poinformowała o konkursie dotyczącym instalacji do recyklingu odpadów, z którego mogą skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

– Środki finansowe z konkursu mogą być przeznaczone m.in. na: budowę i rozbudowę instalacji recyklingu i odzysku odpadów, rozbudowa i przebudowa recyklingu odpadów biodegradowalnych, zakup specjalistycznych pojazdów jak np. śmieciarki, mogą to być też działania edukacyjne, promocyjne związane z prowadzeniem gospodarki obiegu zamkniętego. Przeznaczone są na to środki w wysokości 25 mln zł. Konkurs trwa do 5 kwietnia – mówiła Katarzyna Kitlas.

Mówiono również o wyzwaniu, jakim dla samorządów jest rozliczenie osiągniętych poziomów recyklingu, co pokazuje czy system gospodarki odpadami w gminie działał efektywnie w poprzednim roku. Trudnością okazują się także wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, który może okazać się kluczowy w ocenie całej struktury gminnej. Dlatego w drugiej części spotkania omówiono najważniejsze kwestie oraz problemy dotyczące sporządzania sprawozdań wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Spotkanie poprowadziły kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Anna Wiśniewska oraz Magdalena Szymczewska główny specjalista.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments