Umowa na realizację projektu „Szlakiem Tyzenhauza” podpisana

W dniu 3 stycznia 2018 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W imieniu Gminy Sokółka umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna” podpisała Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska. Ze strony Ministerstwa Rozwoju umowę podpisał Podsekretarz Stanu Pan Adam Hamryszczak.

 

– Cieszę się z pozyskanych środków oraz liczę na to, że w przyszłości równie duże środki zewnętrzne otrzymany na realizację projektów mających na celu poprawę infrastruktury oraz wpływające na rozwój turystyki w Gminie Sokółka – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

 

Projekt będzie realizowany z partnerami z Białorusi w Grodnie. Projekt ma służyć wymianie kulturalnej i budowaniu dobrych relacji w partnerstwie transgranicznym. Wartość projektu realizowanego przez Gminę Sokółka wspólnie z partnerami z Białorusi stanowi kwotę 2 139 254,66 euro z tego kwota dofinansowania 1 925 329,19 euro. Na ternie Gminy Sokółka wartość projektu stanowi kwotę 907 871,30 euro z tego kwota dofinansowania 817 084,17 euro.

Spośród 334 złożonych pomysłów na projekt, Gmina Sokółka znalazła się wśród 162 projektów zakwalifikowanych do złożenia kompletnego wniosku. W wyniku złożonych projektów w drugim etapie, pozytywną weryfikację i ocenę przeszły 123 projekty. Gmina Sokółka znalazła się wśród 17 projektów wybranych do realizacji i na liście rankingowej uplasowała się na drugim miejscu z uzyskana liczbą 95 pkt.

Projekt będzie realizowany w okresie od miesiąca kwietnia 2018 r. do kwietnia 2020 r. (24 miesiące).

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost liczby turystów odwiedzających i korzystających z oferty turystycznej Sokólszczyzny i Grodzieńszczyzny.

Główne działania w projekcie:

  • remont i wyposażenie zabytkowych kamienic w Sokółce i Grodnie wraz z wyposażeniem, z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne oraz turystyczne,
  • wyznaczenie i oznakowanie szlaku rowerowego „Szlakiem Tyzenhauza” Sokółka-Grodno o dł. 59km,
  • utworzenie i wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce i doposażenie w Grodnie,
  • ustawienie przy zabytkowych kamienicach „ławek Tyzenhauza”,
  • zakup rowerów wraz z wyposażeniem.

W trakcie realizacji projektu odbędzie się także 15 wydarzeń transgranicznych, w tym: konferencje, rajdy rowerowe, plenery malarskie, warsztaty rękodzielnicze, szkolenia dla organizatorów turystyki oraz warsztaty teatralne.

W ramach promocji projektu zostanie opracowana strategia rozwoju turystyki obszaru transgranicznego, opracowane zostaną i wydane mapy turystyczne oraz przewodniki, album o Tyzenhauzie oraz spoty promocyjne.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z tego wydarzenia w Twojej Telewizji Regionalnej już w najblizszy piątek.

źródło: UM w Sokółce

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments