W piątek XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

30 września 2016 r. o godz. 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Dodajmy, że Twoja Telewizja Regionalna będzie transmitować obrady sesji NA ŻYWO. Zapraszamy przed telewizory, jednocześnie poniżej podajemy punkty, które będą poruszane na sesji:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o ASF.

 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2016 r.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na zimowe utrzymanie dróg.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację przesiewowych badań słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój – dobry start”.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Rogowie.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Choroszczy.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Choroszczy.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choroszczy.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz.

 19. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.

 20. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedłożonych do analizy oświadczeniach majątkowych..

 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 22. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 23. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 24. Interpelacje i wnioski radnych.

 25. Zapytania i wolne wnioski.

 26. Zakończenie obrad Sesji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments