Wasilków przeznaczył 87 200 zł na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Te środki przeznaczone zostaną też na działania mające zapobiegać bezdomności zwierząt, a w szczególności: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt w Sejnach – „Pensjonat dla Zwierząt Cyganowo”, opiekę nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt i wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami to jedno z obowiązkowych zadań gminy, a Wasilków realizuje je coraz lepiej, czego dowodem jest mniejszy poziom bezdomności zwierząt, a co za tym idzie – istotny spadek corocznych wydatków na ten cel z budżetu gminy na przestrzeni ostatnich lat.

Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2020 r. radni podjęli jednogłośnie podczas ostatniej sesji online, 30 kwietnia br. W tegorocznym budżecie samorząd przeznaczył 87.200 zł na realizację programu.

Podczas dyskusji nad projektem uchwały radnych interesowało, jaka opieka jest sprawowana nad zwierzętami w sejneńskim schronisku.

– Jak często są robione przez urząd kontrole w schronisku w Cyganowie i czy są do wglądu dla radnych protokoły z tych wizyt – dopytywała radna Anna Pszczółka.

– Burmistrz Adrian Łuckiewicz ostatnio odwiedził schronisko w Cyganowie osobiście, warunki są bardzo dobre, obecnie przebywa tam 16 psów z naszej gminy – wyjaśnił Piotr Kruszewski – kierownik wydziału Urzędu Miejskiego w Wasilkowie odpowiedzialnego za realizację programu.

– W ciągu dwóch lat, od kiedy współpracujemy z Cyganowem, udało nam się zmniejszyć liczbę zwierząt przebywających w schronisku z 45 do 16 – uzupełniła wiceburmistrz Dominika Jocz. – To efekt naszej współpracy i bardzo prężnie działającego przy schronisku wolontariatu, dzięki czemu większość zwierząt zostaje adoptowana.

Wolontariat w schronisku jest niezbędny, aby zwierzęta były socjalizowane i miały stały kontakt z człowiekiem – dzięki temu łatwiej jest im znaleźć nowego właściciela.

Ale opieka nad zwierzętami to nie tylko współpraca ze schroniskiem. Gmina zobowiązała się dopłacić do 150 zł za zabieg kastracji/sterylizacji psów należących do właścicieli z terenu gminy Wasilków (warunkiem jest przeprowadzenie elektronicznego oznakowania psa).

Psy będą też obowiązkowo sterylizowane/kastrowane w schronisku, a dane oznakowanych zwierząt będą wprowadzane do bazy danych. Zmniejszanie populacji zwierząt poprzez kastrację i sterylizację to jedno z najważniejszych działań prewencyjnych, które prowadzi również do zmniejszenia skali zjawiska bezdomności zwierząt.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments