XX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 11.00, w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej.

 Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Informacja przedstawiciela Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi o zakresie działania LGD N.A.R.E.W.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej Nr 6266B w miejscowości Klepacze (gmina Choroszcz).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji na drodze powiatowej Nr 1552B Aleja Niepodległości w Choroszczy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową w Kościukach.
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016-2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i utworzenia Centrum Usług Wspólnych.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności oświatowej za rok szkolny 2015/2016.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Krupnikach.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 19. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 21. Interpelacje i wnioski radnych.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad Sesji.

Dodajmy, że całość sesji będzie można obejrzeć NA ŻYWO na antenie Twojej Telewizji Regionalnej. Zapraszamy przed telewizory!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments