XXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy NA ŻYWO w TTR

Informujemy, że w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. H. Sienkiewicza 29 w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

XXVI Sesja Rady Miejskiej odbędzie się według następującego porządku obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017-2020.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany-Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w miejscowości Gajowniki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Choroszczy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Choroszcz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic.
 11. Wybory radnych Rady Seniorów Gminy Choroszcz.
 12. Przedstawienie sprawozdania w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 15. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 17. Interpelacje i wnioski radnych.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad Sesji.

Obrady sesji będą transmitowane NA ŻYWO na antenie Twojej Telewizji Regionalej. Zapraszamy do oglądania. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments