XXXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy NA ŻYWO w TTR!

13 grudnia o godz. 12.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3.      Informacja przedstawiciela Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku w sprawie grypy ptaków.
4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Choroszcz na rok 2017.
5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i
spłat zobowiązań na lata 2017-2022.
6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje – w ramach pomocy de minimis.
7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty dochodów budżetu Gminy Choroszcz instrumentem-płatniczym.
8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kruszewie.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choroszcz na rzecz Powiatu Białostockiego.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Choroszcz na rok 2018.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
14.  Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
15.  Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
16.  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
17.  Interpelacje i wnioski radnych.
18.  Zapytania i wolne wnioski.
19.  Zakończenie obrad Sesji.

Sesja będzie możliwa do zobaczenia w Twojej Telewizji Regionalnej. Będziemy transmitować ją NA ŻYWO. Zapraszamy przed telewizory. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments