Zabytkowe parki

Jeszcze w tym roku mają powstać projekty rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowych parków w Białymstoku. Miasto szuka wykonawcy dokumentacji projektowej Parku Lubomirskich i Parku im. Konstytucji 3 Maja przygotowanej w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Dzięki tym opracowaniom np. po usunięciu złamanego czy wywróconego drzewa nasadzenia zastępcze realizowane będą według projektu zieleni zgodnego z rysem historycznym. Analiza przekształceń układu przestrzennego wskaże m.in. historyczny układ dróg oraz w jaki sposób historycznie przebiegały aleje drzew.

Ogłoszone przez Miasto postępowanie przetargowe dotyczy opracowania dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego Parku Lubomirskich oraz rewitalizacji Parku im. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Oba dokumenty mają być opracowane w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne, analizę dendrochronologiczną, prace terenowe oraz uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków i z Miastem.

Opracowana przez wybranego wykonawcę dokumentacja musi uwzględniać ukształtowanie terenu i warunki środowiskowe, historyczne, a jednocześnie zapewniać wysoki standard użytkowania i funkcjonalności parków. Ma też obejmować odtworzenie historycznych kompozycji roślinnych i nasadzeń uzupełniających z właściwymi dla tego typu parków gatunkami roślin. Szczegółowo określona została zawartość wymaganych opracowań. Każde z nich musi zawierać: kwerendę historyczną, charakterystykę i aktualny stan zachowania parku, inwentaryzację zieleni, analizę dendrologiczną, opis gospodarki roślinnością oraz wykaz gatunkowo-ilościowy.

Oferty do przetargu można składać do 11 lipca w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2. Szczegółowe informacje o zamówieniu są na stronie www.bip.bialystok.pl.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

źródło: bialystok.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments