Zarządzenie nr 129/2016 Wojewody Podlaskiego

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy

ZARZĄDZENIE NR 129/2016
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 27 grudnia 2016 r.


w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy

 

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1250) zarządza się, co następuje:


§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy w okręgu wyborczym Nr 5.
§ 2. W okręgu wyborczym wybiera się jednego radnego.
§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 19 marca 2017 r.
§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

1 2 3

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments