70. rocznica zamordowania dowódcy podziemia niepodległościowego – „Huzara”.

11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku rozstrzelany został jeden z członków podziemia antykomunistycznego – kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar”.

Major Kazimierz Kamieński swoje życie i młodość poświęcił walce o wolną i niepodległą Polskę. W czasie wojny obronnej 1939 roku walczył w szeregach 9 Pułku Strzelców Konnych. Po kapitulacji Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie pod Kockiem dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł. Jego rodzinne strony znalazły się pod okupacją sowiecką. Kazimierz Kamieński już jesienią 1939 roku rozpoczął działalność w konspiracji niepodległościowej wstępując w szeregi Kresowego Batalionu Strzelców Śmierci. Zimą 1940 roku jako kurier przedostał się do okupowanej przez Niemców Warszawy. Na terenie okupacji niemieckiej rozpoczął działalność w ZWZ – AK Obwód Wysokie Mazowieckie pod pseudonimem ,,Gryf”. Pełnił funkcję od dowódcy plutonu aż do adiutanta komendanta Obwodu. W akcji ,,Burza” uczestniczył jako członek lotnego oddziału Kedywu Obwodu Wysokie Mazowieckie.

Po wyparciu Niemców pozostał w konspiracji jako ,,Huzar”. Działalność w podziemiu antykomunistycznym rozpoczął jako dowódca czteroosobowego patrolu, następnie dowódca plutonu mając pod sobą 4 rejonowe grupy dyspozycyjne i partyzanckie. Kazimierz Kamieński nie ujawnił się w czasie amnestii 1947 roku. Podporządkował podległe sobie oddziały Władysławowi Łukasiukowi ,,Młotowi” dowodzącemu 6 Brygadą Wileńską. Po śmierci Władysława Łukasiuka w czerwcu 1949 roku przejął dowództwo nad patrolami wchodzącymi w skład 6 Brygady Wileńskiej. Oddziały dowodzone przez Kazimierza Kamieńskiego prowadziły działania niemal do końca 1952 roku.

Nie mogąc zabić ani schwytać Kazimierza Kamieńskiego w otwartej walce, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego posunęło się do podstępu. Jako część prowadzonej od 1948 roku operacji ,,Cezary” fikcyjna V Komenda WiN kontrolowana w całości przez aparat bezpieczeństwa PRL nawiązała kontakt z Kazimierzem Kamieńskim, który nieświadomy prowokacji przyjechał do Warszawy. Został aresztowany 27 października 1952. Dwudziestego szóstego marca 1953 roku został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Łapach na trzynastokrotną karę śmierci. Kazimierz Kamieński ,,Huzar” został rozstrzelany w więzieniu w Białymstoku 11 października 1953 roku.

W czasie swojej działalności konspiracyjnej Kazimierz Kamieński ,,Gryf” ,,Huzar” uczestniczył w licznych akcjach bojowych przeciwko okupantowi niemieckiemu
i sowieckiemu oraz przeciwko wprowadzanemu przemocą systemowi komunistycznemu. Za swoją niezłomną postawę był doceniany przez przełożonych otrzymując Krzyż Walecznych, oraz dosługując stopnia kapitana. Doczekał się też wdzięczności potomnych. Prezydent Lech Kaczyński 9 listopada 2007 roku odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 marca 2019 roku został pośmiertnie awansowany na stopień majora.

Więcej na naszych stronach:
https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/111926,Kpt-Kazimierz-Kamienski-Huzar.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/polskie-podziemie-niepodleglos/slownik-i-biogramy-post/155365,Kamienski-Kazimierz-Huzar-19191953.html

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments